ஜபம் செய்யும் இடத்தின் பலன்..!!

0

வீடு – பத்து மடங்கு பலன்
கோவில் அல்லது வனம் – நூறு மடங்கு பலன்

குளம்- ஆயிரம் மடங்கு பலன்

ஆற்றங்கரை- லட்சம் மடங்கு பலன்

மலை உச்சி – ஒரு கோடி மடங்கு பலன்

சிவன் கோயில் – 2 கோடி மடங்கு பலன்

அம்பிகை சன்னிதி பத்து மடங்கு பலன்

சிவன் கோவில் சன்னதி பலகோடி மடங்கு பலன்.

Leave a Reply