டொலரின் இன்றைய விற்பனைப் பெறுமதி.

0

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனைப் பெறுமதி ரூபா 364.35 சதமாக பதிவாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி ரூபா 354.40 சதமாக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply