கோழி முட்டையிட்டு ஒரு மணிநேரத்துக்குள் அடுத்த முட்டை உருவாகிவிடுமாம்… இன்னும் என்னவெல்லாம் நடக்குது?

0


முட்டை உருவாவது சிக்கலான ஒன்று தான், கருப்பையிலும், முட்டை குழாயிலும் முட்டை உருவாகிறது. கோழிக்கு உடலின் இடதுபுறத்தில் கருப்பை உள்ளது. ஒரு சில கோழிக்கு இரண்டு கருப்பைகள் கூட உண்டு.


ஒரு கோழி தனது எட்டு ஆண்டு கால ஆயுளில் சுமார் 1500 முட்டைகள் இடுகின்றன.


ஒரு கோழியின் முட்டை முழுமையாக உற்பத்தி ஆவதற்கு இரண்டே முக்கால் மணிநேரம் தான் ஆகும். கோழி முட்டையிட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளாக மற்றோர் மஞ்சள் கரு முழுமையாக முற்றிவிடுகிறது.


அப்போது அதில் 6 அடுக்குகள் அடங்கியிருக்கும், மஞ்சள் கரு முழுமையாக முதிர்ச்சி அடைந்ததும், அது முட்டை குழாய்க்குள் விழுந்து விடுகிறது.


முட்டை குழாய்க்குள் பல பிரிவுகள் உள்ளது. முதல் பிரிவில் முதிர்ச்சியடைந்த மஞ்சள் கரு வளர்கிறது.


அடுத்த பிரிவில் வெளிப்புறத்தில் ஒன்றும், உட்புறத்தில் ஒன்றுமாக இரண்டு சவ்வுகள் உருவாகின்றன.


இது நடைபெற சுமார் ஒரு மணிநேரம் எடுத்துக் கொள்கிறது, இதன்பின்னர் முட்டை கருப்பை அடங்கியிருக்கும் சுரப்பிக்கு செல்கிறது, அங்கு 19 மணிநேரம் தங்குகிறது, அடுத்த 14 மணிநேரத்தில் முட்டை ஓட்டின் பல அடுக்குகள் சேர்க்கப்படுகின்றன.


பின்னர் முட்டை வெளியே மெல்லிய தோல் உருவாகிறது, இதுவே முட்டையின் நிறத்தை கொடுக்கிறது. இப்படியாக பல நிலைகளில் தான் முட்டையானது உருவாகிறது. Source: eenaduindia


* இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Leave a Reply