விளக்கும் அதன் பலன்களும்…!!

0

மண் அகல் விளக்கு பீடைகள் விலகும்

வெள்ளி விளக்கு திரு மக்கள் அருள் உண்டாகும்

பழைய பஞ்சலோக விளக்கு தேவதை வசியம் உண்டாகும்

வெண்கல விளக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாகும்

இரும்பு விளக்கு சனி தோஷம் நீங்கும்

கார்த்திகை தீப வரலாறு மற்றும் நாம் அறிந்திடாத அறிவியல் பின்னணி ~ வேத ஜோதிடம்

Leave a Reply